Leif Dræby   < forside                         < forrige side    næste side>     

 1940 - 60      1960 - 70      1970 - 80      1980 - 90      1990 - 2000      2000 - 2010                                                        TEGNER

den unge Adolf køber solen. For 30 sølvpenge.                                                                          Blyant 2001

 

Mattæus evangeliet kapitel 27

 

Judas' død
Da Judas (som havde forrådt ham) så, at Jesus var dømt, fortrød han. Han kom med de 30 sølvmønter til ypperstepræsterne og rådet. »Jeg har syndet,« sagde han, »jeg har forrådt en uskyldig mand, som I nu slår ihjel.«
»Hvad kommer det os ved?« svarede de. »Det må du selv tage ansvaret for.«
Så smed Judas pengene ind i templet og gik hen og hængte sig. Ypperstepræsterne samlede pengene op. »Vi kan ikke lægge dem i tempelbøssen,« sagde de til hinanden. »Der klæber blod ved de penge. Loven forbyder os at bruge dem.« Sagen blev drøftet, og man besluttede at købe det stykke jord, hvor pottemagerne plejede at hente deres ler. Det kunne bruges som begravelsesplads for fremmede, der døde i Jerusalem. Det er forklaringen på, at det sted stadig kaldes for »Blodmarken«. Således opfyldtes profeten Jeremias' forudsigelse:

 

»De tog 30 sølvmønter - det var alt, hvad Israels folk ville give for ham -  og købte pottemagerens mark, som Herren havde sagt mig.«