Leif Dræby   < forside                         < arbeit macht frei - menu              


 

frihed (tysk) Freiheit
-sberøvelse Freiheitsentzug m, Freiheitsberaubung;
-sbrev Freibrief; - sfølelse Freiheitsgefühl; -skamp 
Freiheitskampf; -skrig Befreiungskrieg; Freiheitskrieg  
-skæmper Mitglied der Widerstandsbewegung; 
-skærlighed Freiheitsliebe; -sstraf Freiheits-strafe;
-strang Freiheitsdrang.

Fri: (dansk) =fri til nogen, Fri nogen for noget.
Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.
Befri, frelse, redde, udfri.
løs, selvstændig, uafhængig,.
Plet-, smerte-, -gjort, -korps. 
Frikorps Danmark dannedes i 1941, blev opløst igen i 1943
p. gr.a. for ringe tilslutning og for store tab. Unge
danske mænd lod sig vildlede.
-skole, - sprog, -stad, -tænker, - villig
frihed = selvstændighed, uafhængighed.
Frihed lad være vort løsen i Nord, frihed for Loke såvel
som for Thor. 
- lighed og broderskab, - under ansvar - shelt, - skamp, 
 - sstraf .
frihedssang  : 
En lærke letted, og tusind fulgte,…
tekst Mads Nielsen
Bevægelses-, forenings -, handle-, presse-, tros-, 
trykke-, ytrings -, 
ytringsfrihed 

Frihed

Literatur : bl.a.

Titel               forfatter

De Forenede Nationer       Roald Als
Fra mellemkrigstid-
til efterkrigstid         Lars Bille
Fri som fuglen          Susanne Bösche
Det frie menneske         Jens Peter Kaj Jensen
Den frie Tanke          Mihail Larsen
Demokrati på Dansk        Olle Svenning
Jean-Paul Sartres filosofi    Jakob Dahl Rendtorff
Etik               Jean Paul Sartre
Kvindens ligestilling       Kaye Stearman
Det 20 århundrede 1940-1949     "    "
frihedskamp:
Litteratur: bl.a.

Titel               forfatter

Frihedskamp            Erling Andresen
Ingen kender dagen        Lars Bjørnboe 
Det forgiftede paradis      Marie-Thérése Danielson
Dødsfrost             John Marsden
Gøngehøvdingen, Svend Poulsen   Cai M. Woel
Indien og den indiske Frihedskamp Peter P.Rohde
Nordirland- mellem terror og håb Kjartan Simonsen
Fra frihedskamp til lifghedsdrøm Ejgil Søholm
Namibia              Arne Wangel